fbpx

CV  Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin strony oraz potwierdzam, że zapoznałem/-am się z polityką prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kingit sp. z o.o., 60-818, Poznań, ul. H. Sienkiewicza 22/711 (dalej jako Kingit) w zakresie podanym przeze mnie w formularzu oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym za pośrednictwem Kingit.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kingit w zakresie podanym przeze mnie w formularzu oraz przesłanych przeze mnie w CV w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Kingit.

  Polecamy zaznaczyć również ostatnią zgodę (tylko wtedy będziemy mogli przedstawić Ci następną ofertę pracy). Pamiętaj, że nasz kontakt jest głównie za pośrednictwem maila. Nie musisz obawiać się ciągłych telefonów z ofertą w godzinach Twojej pracy!

  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kingit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Henryka Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674910, NIP: 7811943288, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, e-mail: kontakt@kingit.pl (dalej jako Kingit).

  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, a po wyrażeniu zgody w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz w przypadku wyrażenia odrębnych zgód - w celach objętych odrębnymi oświadczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe związane z uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz w celach objętych odrębnymi oświadczeniami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach. Dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji mogą być powierzane pracownikom lub współpracownikom Kingit, jak też udostępniane podmiotom (pracodawcom) z którymi Kingit współpracuje na zasadzie zleconych usług w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji i zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  Porozmawiajmy!